Rectificatie Verordening reclamebelasting bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld 2021

 

De oorspronkelijke bekendmaking is op 27 november 2020 geplaatst in het Gemeenteblad 2020, 312657. In deze bekendmaking is abusievelijk een de bij de Verordening reclamebelasting bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld 2021 een verkeerde bijlage 2 Kaart Bedrijventerrein Majoppeveld opgenomen. Onderstaande kaart Bedrijventerrein Majoppeveld is de juiste.

 

Naar boven