Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 331824omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor Het vervangen van een kozijn in de voorgevel hoofdgebouw, Saffierstraat 12, 6132SC Sittard

Locatie: Saffierstraat 12, 6132SC Sittard

Ontvangstdatum: 21 september 2021

Kenmerk: 2021-018081

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.