Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde en een dakopbouw aan de achterzijde op het perceel Torenstraat 24, 1671CN Medemblik

De gemeente heeft op 22 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000450 voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde en een dakopbouw aan de achterzijde op locatie Torenstraat 24, 1671CN Medemblik te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven