Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 330979omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Hoofdstraat 92, 1611AK Bovenkarspel

Op 21 september 2021 is een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden en renoveren van de bestaande woning op locatie Hoofdstraat 92, 1611AK Bovenkarspel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001507. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Stede Broec via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Stede Broec