Gemeenteblad van Waadhoeke

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeGemeenteblad 2021, 330662omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Roede naast 10 G in Franeker

Op 6 september 2021 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie De Roede naast 10 G in Franeker. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer V-20210427. De aanvraag betreft het bouwen van een bedrijfshal en kantoor.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Ingediende aanvragen

Het is alleen mogelijk om binnengekomen aanvragen in te zien. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Binnengekomen aanvragen kunt u inzien in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker. Voor openingstijden of het maken van een afspraak ga naar www.waadhoeke.nl. Voor informatie over de aanvraag of procedure kunt u ook contact met ons opnemen via vergunningen@waadhoeke.nl of telefoonnummer 0517-380380.