Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2021, 330037omgevingsvergunningKennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Marketing 31 te Duiven

De gemeente heeft op 22 september 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanvragen van vergunning voor LED-reclamebord met zaaknummer Z/21/083746 / 21SZ1425 op locatie Marketing 31 te Duiven. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Het (ver)bouwen van een Bouwwerk

  • Reclame aanbrengen

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis.

Procedure

Tegen hetbesluit kunt u bezwaar maken. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan omgevingszaken gemeente Duiven, postbus 6,6920 AA te Duiven. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 23 september 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.