Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 329456omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging 2021-001065, Burgemeester J. Zijpweg 21, 1606MK Venhuizen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 21, 1606MK Venhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: Burgemeester J. Zijpweg 21, 1606MK Venhuizen

Voor: plaatsen van een laadkuil met aanbouw

Datum besluit: 21 september 2021

Bezwaar

Bezwaar maken is alleen mogelijk tegen het besluit dat de beslistermijn is verlengd. Inhoudelijk bezwaar maken kan op een later tijdstip.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.