Stemmen bij volmacht

 

De burgemeester van Veere maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op maandag 15, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

 • 1.

  Bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente of via de gemeentelijke website is kosteloos een formulier verkrijgbaar voor het verzoekschrift om bij volmacht te stemmen.

 • 2.

  Het verzoekschrift moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17:00 u zijn ontvangen bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

 • 3.

  Het verzoek kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.

 • 4.

  Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden voor die verkiezing, moet op 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd.

 • 5.

  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

 • 6.

  Een volmacht op basis van een schriftelijke aanvraag kan niet worden ingetrokken. De volmachtgever kan niet meer in persoon aan de stemming deelnemen.

 

B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 • 1.

  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. Dit gebeurt door de stempas of kiezerspas te voorzien van de benodigde handtekeningen en deze aan die kiezer over te dragen.

 • 2.

  Tevens moet de kiezer bij overdracht van de stempas een kopie van een identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven dat geldig is tot 18 maart 2016 of later.

 • 3.

  De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

 

Een kiezer mag niet meer dan drie (voorheen twee) volmachten aannemen per verkiezing.

 

Stemmen in een stembureau naar keuze

Tevens maakt hij bekend dat het bij bovengenoemde verkiezingen op maandag 15, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Schriftelijke aanvraag

 • 1.

  Bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente of via de gemeentelijke website is kosteloos een formulier verkrijgbaar voor het verzoekschrift om in een stembureau naar keuze aan de stemming deel te nemen.

 • 2.

  Het verzoekschrift en de stempas (indien al verstrekt), moet uiterlijk 12 maart 2021 17.00 uur zijn ontvangen bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 1 februari 2021 als kiezer voor die verkiezing is geregistreerd.

 • 3.

  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming deel te nemen.

 • 4.

  Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

B. Mondelinge aanvraag

 • 1.

  De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 om 17:00 u de stempas over te leggen bij de afdeling Dienstverlening van zijn/haar gemeente waar hij/zij op 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

 • 2.

  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming deel te nemen.

 • 4.

  Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

De Centrale Publieksbalie werkt in verband met het coronavirus uitsluitend op afspraak U kunt contact met ons opnemen via 0118 555444 dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

 

Domburg 1 februari 2021,

De burgemeester voornoemd,

 

drs. R.J. van der Zwaag

 

 

 

Naar boven