Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 32925Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis, Driestedenweg 82, 1661 BJ De Weere

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 28 januari 2021 de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis op het perceel Driestedenweg 82, 1661 BJ De Weere is ingetrokken.