Gemeenteblad van Oosterhout

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OosterhoutGemeenteblad 2021, 328760omgevingsvergunningBEKENDMAKING Korenbocht 20

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt het volgende bekend:

 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Bij het college burgemeester en wethouders is de aanvraag voor onderstaande omgevingsvergunning ingediend:

 

 

Voor:

Publicatiedatum 26 aug. 2021 Het slopen van het oude clubgebouw, Korenbocht 20

Locatie:

Korenbocht 20, 4905 AS Oosterhout

Referentie

303354

Ingediend d.d.:

3 augustus 2021

 

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan kunt u deze digitaal opvragen bij Team Buiten Vergunning en Handhaving via het contactformulier https://www.oosterhout.nl/contact-1/contactformulier. Gelieve het referentienummer hierbij te vermelden.

 

Tegen de hierboven vermelde ingediende aanvragen kunt u in dit stadium geen zienswijzen of bezwaar indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college burgemeester en wethouders het voornemen heeft om medewerking te verlenen dan wel een beslissing op de aanvraag heeft genomen. Deze (ontwerp)besluiten zullen dan op de gebruikelijke wijze in dit blad worden gepubliceerd.

 

Publicatie en rechtsmiddelen

 

Wij publiceren de aanvragen in Weekblad Oosterhout.

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website https://www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen of direct via website https://www.overheid.nl/aankondigingen-over-uw-buurt

 

Oosterhout, 26 augustus 2021

De burgemeester voornoemd