Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 328169omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Potterstraat 8, 6165AE Geleen

Betreft:slopen van een dragende wand

Locatie:Potterstraat 8, 6165AE Geleen.

Kenmerk:2021-016716 Z/21/046931.

Besluit datum:21 september 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.