Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 328094ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – Waterfrontpark en Parkvilla

Het ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – Waterfrontpark en Parkvilla maakt de realisatie van het Waterfrontpark en de Parkvilla mogelijk. Het plangebied ligt aan de Waterstadshaven tussen het woongebied De Eilanden en het Dolfinarium. Ten zuidoosten sluit het gebied aan bij het nog te ontwikkelen gebied Stadswerven.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 27 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. 411429.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00272-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00272-0002 (bronbestanden: https://digitaleplannen.nl/0243/).