Gemeenteblad van Helmond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondGemeenteblad 2021, 328028andere vergunningGemeente Helmond - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - oprichten woning, maken uitweg - Ganzewinkel 2, Helmond

 

Projectlocatie:

Datum indiening:

Projectomschrijving:

Nr. Omgevingsloket:

Ganzewinkel 2

29-07-2021

oprichten woning, maken uitweg

6280003

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.