Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 327836omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand(en), GVB00-D-30

Locatie: GVB00-D-30

Ontvangstdatum: 4 september 2021

Kenmerk: 2021-016476

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • vellen van een houtopstand

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.