Gemeenteblad van Zundert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZundertGemeenteblad 2021, 327521ruimtelijk plan of omgevingsdocumentWijzigingsplan Moer-Heiningbaan 2 te Rijsbergen onherroepelijk

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend dat het wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Moer-Heiningbaan 2” onherroepelijk is geworden.

 

Het plan betreft een bestemmingswijziging naar Wonen op de locatie Moer-Heiningbaan 2 in Rijsbergen.

Van 29 juli tot en met 8 september 2021 heeft het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage gelegen. Daarop is geen beroep ingesteld.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl