Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2021, 32738Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Dorpsakkers 17 in Soerendonk

Op 28 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Dorpsakkers 17 in Soerendonk voor het Aanleggen zwembad met overkapping. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV 21013. De aanvraag betreft de onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden, de plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan één keer worden verlengd met zes weken, of worden opgeschort als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.