Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 327217omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Kleinpolderkade 64 - OMV.21.09.00346 - Tempelweg, Neel Gijsenkade, Kleinpolderkade, West-Abtspolderseweg, Terletweg

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Kleinpolderkade 64, 3043CX, kappen van 5 bomen in de wijk Overschie volgens de boomveiligheidscontrole. Specifieke locaties: Tempelweg, Neel Gijsenkade, Kleinpolderkade, West-Abtspolderseweg, Terletweg. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 20-09-2021, dossiernummer OMV.21.09.00346).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.