Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 327037omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het uitbouwen van de achtergevel van de woning, Woertmansweg 26, 7437PK Bathmen

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2021-00009761

Verzenddatum besluit: 20-09-2021

Locatie: Woertmansweg 26, 7437PK Bathmen, [BMN02L00310] Bathmen L 310

Projectomschrijving: het uitbouwen van de achtergevel van de woning

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.