Inspraak Transitievisie Warmte - Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn maakt bekend op 14 september 2021 besloten te hebben tot instemming met de Transitievisie Warmte, waarin opgenomen

 

 • a.

  een terugblik op het planproces en de startnotitie;

 • b.

  de gezamenlijke totstandkoming van de warmtetransitie (aardgasvrij) van gemeente en partners;

 • c.

  een beeld van de vraag naar duurzame warmte en mogelijke technische oplossingen;

 • d.

  een overzicht van de procesparticipatie en mogelijkheden voor participatie van inwoners;

 • e.

  de route van Apeldoorn naar duurzame warmte in 2050 met 3 sporen en wijkaanpak, startend met vier Wijken van de Toekomst;

en dat deze Transitievisie Warmte vrijgegeven wordt voor inspraak.

 

Inspraak

U kunt de Transitievisie Warmte digitaal inzien via www.apeldoorn.nl/duurzamewarmte. Dit kan vanaf 22 september tot en met 20 oktober 2021 (vier weken). Lukt het u niet om dit document digitaal in te zien, neemt u dan contact op met mevrouw T. Katerberg op telefoonnummer 055 580 2545 of via e-mail energietransitie@apeldoorn.nl. Samen bespreken we dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Op het Stadhuis ligt ook een geprint exemplaar. De openingstijden zijn: maandag t/m woensdag 09.00-17.00 uur, donderdag 09.00-20.00 uur en op vrijdag van 09.00-12.00 uur

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk hun zienswijzen geven op de Transitievisie Warmte en deze sturen aan het college van burgemeester en wethouders (t.a.v. de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn). Ook kan mondeling een zienswijze gegeven worden, via telefoonnummer 055 580 2545.

De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Zienswijzen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

 

Vervolg

Na de ter inzage periode zal een aangepaste versie in de gemeenteraad voor gelegd worden. Zij nemen in december 2021 een definitief besluit.

 

Naar boven