Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 326711omgevingsvergunningVerlening omgevingsvergunning ombouwen tot 7 studio's Luttekepoortstraat 8A, 3841AX Harderwijk

De gemeente heeft op 20 september 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000954 voor ombouwen tot 7 studio's op locatie Luttekepoortstraat 8, 8A t/m 8G, 3841AX Harderwijk. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

Inzage

Indien u een besluit wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier opwww.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt uw bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Harderwijk, per adres naar Commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde, Postbus 1, 3890AA Zeewolde. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 21 september 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.harderwijk.nl of telefoonnummer 0341-411911

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift maakt het besluit niet ongedaan. Het besluit wordt dus op het gebruikelijke tijdstip van kracht. Wilt u toch uitstel van dat tijdstip, dan moet u hiervooreen apart schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030,6800 EM Arnhem. Op de website www.rechtspraak.nl leest u hierover meer.