Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2021, 326411omgevingsvergunningIngetrokken omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een duivenhok, Lijndonkseweg 3 4854NJ Bavel, District Oost Breda

Ingetrokken omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2021-003664

Verzenddatum besluit:

Locatie: Lijndonkseweg 3 4854NJ Bavel, District Oost Breda

Projectomschrijving: het plaatsen van een duivenhok

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/bouwdossier-inzien-van-gebouwen-en-percelen.