Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 326362andere meldingMelding in het kader van de Wet Milieubeheer, Molenstraat 2 Bathmen (zaaknummer: Z2021-00010196)

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikel 8.41 van de Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Deventer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

 

Molenstraat 2 Bathmen, voor het beëindiging van de opslag en voorhanden hebben van consumentenvuurwerk

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Nadere inlichtingen bij de omgevingsdienst: 088 5525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.