Gemeenteblad van Molenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MolenlandenGemeenteblad 2021, 325879omgevingsvergunningGemeente Molenlanden, ingediende aanvraag omgevingsvergunning tussen Vlietzicht, Schootsveld en Waterlinie te Nieuwpoort, zaaknummer 1117005

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit:

Bouwen

Voor: het vervangen van het dierenverblijf bij 'dierenweide Vijverhof'

Locatie: tussen Vlietzicht, Schootsveld en Waterlinie te Nieuwpoort

Datum ontvangst: 17 september 2021

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist. Voor meer informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met het vakteam Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer: 088 75 15 000.