Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 325784omgevingsvergunningGrote Noord 122 en Nieuwe Noord 61VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Grote Noord 122 en Nieuwe Noord 61, herontwikkelen bestaand winkelpand met bovenwoning en pakhuisgebouw tot zeven woningen

Verzonden 16 september 2021