Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 325766omgevingsvergunningTweeboomlaan 123B INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingetrokken

 

Tweeboomlaan 123B, aanleggen kruis in rijbaan voor uitrit

Verzonden 17 september 2021