Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 325705omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van het woonhuis op de 1e verdieping, Bloemstraat 116 7419BZ Deventer, [DVT00D01847].

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00010939

Ingekomen: 14-09-2021

Locatie: Bloemstraat 116 7419BZ Deventer, [DVT00D01847] Deventer D 1847.

Projectomschrijving: het uitbreiden van het woonhuis op de 1e verdieping

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.