Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 325647andere vergunningStandplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een ­vergunning verleend voor:

 

  • 1.

    Het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen naast de ingang van de Jumbo aan de Zandberg in Zevenbergen. Deze vergunning is uitsluitend geldig op 30 en 31 december 2021, van 09:00 uur tot 18:00 uur.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.

U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.