Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 325398omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, Voorhorsterweg 41 7433SH Schalkhaar, [DPV00H04468] Diepenveen H 4468.

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00010938

Ingekomen: 14-09-2021

Locatie: Voorhorsterweg 41 7433SH Schalkhaar, [DPV00H04468] Diepenveen H 4468.

Projectomschrijving: het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.