Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 325357evenementenvergunningAanvraag evenementenvergunning, manege 't Ruiterkamp te Bathmen (278861-2021)

De burgemeester van Deventer heeft op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening een aanvraag van Plattelands Jongeren Bathmen ontvangen voor het evenement PJB Boeldag plaatsvindend op 23 oktober 2021 in manege 't Ruiterkamp te Bathmen.

De aanvraag ligt van 22 september 2021 t/m 6 oktober 2021 ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens kantooruren bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van Publiekscontacten. Raadpleeg hiervoor www.deventer.nl/contact.

Eén ieder kan gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze op de aanvraag geven. Uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van het zaaknummer kunt u sturen naar de burgemeester van Deventer, t.a.v. afdeling Ondernemen en Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ondernemen en Vergunningen op telefoonnummer 140570.