Gemeenteblad van Zundert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZundertGemeenteblad 2021, 325081omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het kappen van een eik op locatie Sectie T nummer 867 (Achter 't Packhuis) in Achtmaal

De gemeente Zundert heeft op 15 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-004375 voor het kappen van een eik op locatie Sectie T nummer 867 (Achter 't Packhuis) in Achtmaal te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-004375 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.