Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2021, 324909omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Van ’t Hoffstraat ongenummerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om de beslistermijn van de onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Datum ingekomen: 30 juli 2021

Intern kenmerk: 2021OG0 504 -01

Omschrijving project: het oprichten van 70 appartementen en 5 grondgebonden woningen

Locatie: Van ’t Hoffstraat ongenummerd

Postcode: -

 

Bezwaar

Het besluit tot het verlengen van de beslistermijn is op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.