Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 324857omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van een woning, Ans Schutpad 7, 7412LE Deventer, Kavel G9 Tuinen van Zandweerd, Deventer

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2021-00009695

Verzenddatum besluit: 17-09-2021

Locatie: Ans Schutpad 7, 7412LE Deventer, Kavel G9 Tuinen van Zandweerd, Deventer 

Projectomschrijving: het bouwen van een woning, kavel G9

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.