Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 324752omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor Transformatie verdieping van opslag naar woning, [Onbekend]

Locatie: Rijksweg Centrum 35, 6161 EBGeleen

Ontvangstdatum: 9 september 2021

Kenmerk: 2021-016943 Z/21/047368

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.