Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 324748omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van een Atlasceder, Vosmanskamp 6, 7433EZ Schalkhaar, [DPV00D02799] Diepenveen D 2799 

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2021-00010526

Verzenddatum besluit: 17-09-2021

Locatie: Vosmanskamp 6, 7433EZ Schalkhaar, [DPV00D02799] Diepenveen D 2799 

Projectomschrijving: het kappen van een Atlasceder

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.