Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 324619omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het verbouwen van vleugel werkhuizen tot 6 woningen, VULIKERWEG 6, 7431PJ Diepenveen, [DPV00C02953] Diepenveen C 2953 , 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00003729

Uiterlijke besluitdatum: 08-03-2022

Locatie: VULIKERWEG 6, 7431PJ Diepenveen, [DPV00C02953] Diepenveen C 2953

Projectomschrijving: het verbouwen van vleugel werkhuizen tot 6 woningen

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.