Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 324395omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van een brandtrap in de binnentuin, Achter de Muren Vispoort 40, 7411SM Deventer, [DVT00E12483] Deventer E 12483

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00010914

Ingekomen: 12-09-2021

Locatie: Achter de Muren Vispoort 40, 7411SM Deventer, [DVT00E12483] Deventer E 12483

Projectomschrijving: het aanbrengen van een brandtrap in de binnentuin

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.