Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 324265omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een eikenboom, Gorsselseweg 37A, 7437BE Bathmen

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00010911

Ingekomen: 11-09-2021

Locatie: Gorsselseweg 37A, 7437BE Bathmen, [BMN02I00167] Bathmen I 167

Projectomschrijving: het kappen van een eikenboom

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.