Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 324248omgevingsvergunningGemeente Sittard-Geleen – ontwerpbesluit Drank- en Horecawetvergunning; clublokaal schutterij St. Martinus, dossiernummer OV21.0223 , Hennekuilstraat 6, 6121 KW Born

 

De burgemeester van Sittard-Geleen is voornemens de volgende para commerciële Drank- en Horecawetvergunning te verlenen

 

Naam bedrijf: clublokaal Schutterij St. Martinus

Locatie: Hennekuilstraat 6, 6121 KW Born

Dossiernummer: OV21.0223

 

Inzage

Het hierboven vermelde ontwerpbesluit en alle overige relevante stukken liggen van 23 september 2021 tot en met 4 november 2021 ter inzage in het gemeentehuis Geleen, balie Vergunningen, Markt 1, 6161 GE Geleen. De stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken moet een afspraak worden gemaakt met de balie Vergunningen. De balie Vergunningen is bereikbaar onder telefoonnummer (046) 477 75 13.

 

Rechtsbescherming

Van 23 september2021 tot en met 4november 2021kan door de adviseurs een advies over het ontwerpbesluit worden uitgebracht en door eenieder een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht. Het indienen van een advies of zienswijze per post moet gebeuren door toezending aan burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Als een advies of zienswijze per fax wordt ingediend, moet dit gebeuren via faxnummer (046) 477 75 55. Een zienswijze kan ook digitaal worden ingediend via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Voor het mondeling indienen van een zienswijze moet een afspraak worden gemaakt via de balie Vergunningen.