Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 324242omgevingsvergunningGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om21.0256, Haaskoul 3-7, 6121 JN te Born (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning te verlenen.

 

Omschrijving activiteit(en): opslag gascilinders

Locatie: Haaskoul 3-7, 6121 JN te Born

Datum ter inzage legging: 23 september 2021

Dossiernummer: Om21.0256

 

 

Het hierboven vermelde ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 23 september 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen in het gemeentehuis in Geleen. Maakt u wel eerst een afspraak.

Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunt u - bij voorkeur schriftelijk - uw zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

 

 

Voor het mondeling indienen van een zienswijze is het maken van een afspraak noodzakelijk via de balie Vergunningen, (14 046)