Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 324179omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning, Kapjeswelle 1, 7411SJ Deventer

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00010908

Ingekomen: 10-09-2021

Locatie: Kapjeswelle 1, 7411SJ Deventer, [DVT00E09232] Deventer E 9232 

Projectomschrijving: het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.