Gemeenteblad van Smallingerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SmallingerlandGemeenteblad 2021, 324166omgevingsvergunningGemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor het kappen van abelen - Slinge 40, 9204KM Drachten

Reguliere procedure

Er is een omgevingsvergunning verleend voor:

  • t.h.v. Slinge 24 t/m 56 Drachten, een gemeentelijke aanvraag voor het kappen van abelen, datum bekendmaking: 17 september 2021

Reageren

Tegen de beschikking kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten.Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat de beschikking niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.