Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 324102omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 162 bomen verspreid over de gehele gemeente Deventer, [DVT00E10738] Deventer E 10738 

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00010898

Ingekomen: 10-09-2021

Locatie: [DVT00E10738] Deventer E 10738, verspreid over de gehele gemeente Deventer (nabij: Malbergerweg, 7433RR Schalkhaar)

Projectomschrijving: het kappen van 162 bomen verspreid over de gehele gemeente Deventer

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.