Aanvraag omgevingsvergunning: Martinikerkhof 11, Sint Jansstraat 1, 3 en 7, 9712 JM Groningen – uitvoeren van archeologie werkzaamheden, deels amoveren van panden (geen monument), handelen in strijd regels ruimtelijke ordening voor het vergroten van de bouwmogelijkheden (ontvangstdatum 1-09-2021, dossiernummer 202175794)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden 

Groningen, 21 september 2021

Naar boven