Gemeenteblad van Ermelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloGemeenteblad 2021, 323773andere vergunningGemeente Ermelo - gedeeltelijk verlening omgevingsvergunning - kappen van 2 eiken, verleend voor het kappen van 1 eik, geweigerd voor kappen van 1 eik - Harderwijkerweg 186, Ermelo

Gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning

 

Omschrijving

  • 15 september 2021 Harderwijkerweg 186 het kappen van 2 eiken, verleend voor het kappen van 1 eik, geweigerd voor kappen van 1 eik 3852 AJ 27 oktober 2021

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na dagtekening van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd