Gemeenteblad van Leiden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenGemeenteblad 2021, 323677andere vergunningVervangen van telecommunicatiekabels Ziggo B.V. Haarlemmerstraat 93B Leiden

Kenmerk: Z/21/3290944

Datum besluit: 17-09-2021 09:42

Locatie: Haarlemmerstraat 93B 2312DM Leiden

Omschrijving: Vervangen telecommunicatiekabels Ziggo B.V.

Inzage: Het besluit en bijbehorende tekeningen zijn digitaal in te zien bij deze publicatie. Voor meer informatie kunt u digitaal contact opnemen via het contactformulier op de website van Gemeente Leiden van Gemeente Leiden

Bezwaar:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de vermelde besluitdatum een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Leiden. Dat kan digitaal via het contactformulier op de website van Gemeente Leiden van Gemeente Leiden of via postbus 9100, 2300 PC Leiden. Vermeld bij uw bezwaarschrift het kenmerk van de zaak.

Indien - gelet op de betrokken belangen - spoed is vereist, kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.