Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 323530omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van een boom (gewone esdoorn), Boutensgaarde 122 7414WS Deventer, [DVT00F01712] 

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2021-00010255

Verzenddatum besluit: 17-09-2021

Locatie: Boutensgaarde 122 7414WS Deventer, [DVT00F01712] Deventer F 1712 , Boutensgaarde 122, 7414WS Deventer []

Projectomschrijving: het kappen van een boom

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.