Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 323160omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Bemelerweg 2, 6267AM Cadier en Keer

Betreft: het vervangen van de kozijnen

Locatie: Bemelerweg 2, 6267AM Cadier en Keer

Ontvangstdatum: 15 september 2021

Kenmerk:2021-017479

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nl of 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.