Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 322929omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor verlengen openingstijden ijssalon en reclame plaatsen, Bovenstraat 24, 6141CD Limbricht

Locatie: Bovenstraat 24, 6141CD Limbricht

Ontvangstdatum: 9 september 2021

Kenmerk: 2021-016941 Z/21/047360

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.