Gemeenteblad van Waadhoeke

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeGemeenteblad 2021, 322651omgevingsvergunningVerleende evenementenvergunning Sybren Lautenbach plein in Berltsum

Burgemeester van de gemeente Waadhoeke heeft een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer AE-20210047 voor een evenementenvergunning op de locatie Sybren Lautenbach plein in Berltsum. Het besluit betreft het organiseren van een kermis in de periode van 23 t/m 26 september 2021. Het besluit is genomen op 16 september 2021. Burgemeester van de gemeente Waadhoeke verleent de gevraagde vergunning.

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht). Doet u dat binnen zes weken na de datum van het besluit.

U stuurt uw bezwaar naar:

De burgemeester van Waadhoeke

Postbus 58

8800 AB Franeker

 

In uw bezwaar staat in ieder geval:

-uw naam en adres;

-de datum;

-het besluit waar u het niet mee eens bent;

-waarom u het niet eens bent met dit besluit;

-uw handtekening.

 

Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat? Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen