Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 322578omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het legaliseren van een woonwagen, een veranda en een tuinhuisje, Zweedsestraat 29 7418BB Deventer, [DVT00C03255] 

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2021-00007591

Verzenddatum besluit: 16-09-2021

Locatie: Zweedsestraat 29 7418BB Deventer, [DVT00C03255] 

Projectomschrijving: het legaliseren van een woonwagen, een veranda en een tuinhuisje

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.